דיני מקרקעין ונדל"ן

משרד בשארי שמואלי מייצג חברות יזמות וכן בעלים פרטיים של מקרקעין. עורכי הדין שלנו מובילים עסקאות נדל"ן מורכבות, לרבות בתחומי המגורים, המסחר, המשרדים, התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) ועוד. מומחיות המשרד מתייחסת הן לקרקעות בבעלות פרטית והן בקרקעות אשר מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל ואשר עליהן חלות החלטות מועצת והנהלת רשות מקרקעי ישראל.

עו"ד יהונתן בשארי ועו"ד חמי שמואלי בעלי ניסיון נרחב בדיני המקרקעין והקניין. אנו מלווים את לקוחותינו מא' ועד ת', החל משלבי בדיקות הנאותות ובחינת כדאיות העסקה, דרך ביצוע רכישות ומכירות, החכרות, השכרות ושכירויות ועד להשלמת העסקה.

ליטיגציית נדל"ן

אנו מספקים ללקוחות המשרד בתחום הנדל"ן ייצוג משפטי מקצועי ונרחב במסגרת סכסוכיהם המשפטיים, ובכלל זה: ליווי בתביעות הנוגעות לזכויות חוזיות וקנייניות, פרויקטי נדל"ן, עתירות מנהליות, סכסוכים בין שותפים ובעלי קרקע, ליקויי בניה ותכנון ובניה, לפני בתי המשפט על ערכאותיהם השונות, ועדות מנהליות, המפקח על הבתים המשותפים ובמסגרת בוררויות והליכי חדלות פירעון.

תכנון ובניה

למשרדנו מומחיות בכל היבטי תחום התכנון והבניה, ובפרט בייצוג מול ועדות תכנון ובניה (לרבות ועדות רישוי), ועדות ערר ורשויות שונות, בנושאים מגוונים הנוגעים להיתרי בניה, שינויי ייעוד, שימושים מותרים, פרשנות לתכניות בניין עיר, התנגדויות ועררים ועוד.

נדל"ן - מושבים ונחלות

עסקאות לרכישה ולמכירה של נחלות

עסקה לרכישה או למכירה של "נחלה" במושב שונה מהותית מעסקת רכישה או קנייה של כל נכס מקרקעין אחר שאינו "נחלה". ראשית, בנוסף לדיני המקרקעין "הרגילים", כפופות הנחלות אף למערכת דינים ורגולציה נוספת ונפרדת – החלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הרלוונטיות אך ורק לנחלות ואינן חלות במקרה של נכס מקרקעין שאינו "נחלה".

גם לעניין תשלומי ההיטלים, האגרות ומסים, שונה עסקת רכישה או מכירה של "נחלה" מהותית מכל עסקה אחרת במקרקעין ומצריכה ידע ומומחיות ספציפיים בתחום מיסוי הנחלות.

ככל שאתם עומדים לפני רכישת נחלה במושב, או לחילופין למכור את הנחלה שברשותכם, אנו מזמינים אתכם למשרדנו לשם קבלת ייעוץ מקדים.   

פיצול מגרש מנחלה

למשרדנו התמחות בליווי משפטי של הליכי פיצול מגרשים מנחלות במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523.  ישנן מספר דרכים בהן ניתן ליישם את החלטה 1523: "מסלול דמי כניסה" ו"מסלול דמי רכישה".

לכל אחת מהדרכים משמעויות שונות. משרדנו מעניק ליווי וייעוץ משפטי בכל הדרוש ולכל אורכו של הליך הפיצול של המגרש, לרבות בעניינים הבאים: "תנאי הסף" הנדרשים על ידי רמ"י טרם תחילת יישום ההחלטה; הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה; ליווי משפטי שלתהליך הוצאת התב"ע החדשה שתאפשר פיצול המגרש; התנהלות מול רמ"י בכל הקשור להסכמי חכירה והתשלומים הנדרשים; ייעוץ בסוגיות המס; ועוד.

כחלק מהליך הייעוץ משרדנו אף יסייע לכם בבחירת "המסלול" המתאים והנכון ביותר עבורכם באופן אישי, וזאת בהתייחס לנתוני הנחלה הספציפית; עלויות המס ודמי ההיוון; וכן סוגיות הקשורות להורשת הנחלה לדור ההמשך. 

מהפכת הבית השלישי בנחלה

למשרדנו התמחות ביישום החלטות 823 ו- 1523 (979 במקור), לצורך מעבר ממעמד של "בר רשות" לזכות "חכירה לדורות" ורישום הזכויות בחלקת המגורים (המשבצת הצהובה) על שם בעלי הנחלה – הן באמצעות האגודה השיתופית, במסגרת הליך מרוכז, סדור ומובנה (ובכך להצטרף לאגודות רבות שכבר החלו בקידום התהליך), והן בהליך פרטני על ידי בעל נחלה ו/או מספר בעלי נחלות החוברים יחד לצורך כך.

אנו מעניקים ליווי וייעוץ משפטי של 360º בדרך ליישום החלטות 823 ו- 1523, החל מעמידה ב"תנאי הסף", עריכת תב"ע חדשה שתאפשר בנייה של שלושה בתים בנחלה, ועד לחתימה על הסכמי החכירה ורישום הזכויות בטאבו על שם בעלי הנחלה.

להרחבה נוספת בנושא: הנחלה המהוונת, החלטה 1523 של מועצת מקרקעי ישראל ;

דור ההמשך והורשת נחלות

למשרדנו התמחות מיוחדת בעריכת צוואות לבעלי נחלות. עריכה של צוואה לגבי נחלה דורשת שימת לב והתייחסות למגוון היבטים משפטיים המצריכה בקיאות, מלבד בדיני צוואות וירושות, אלא גם בדיני המקרקעין בכלל ובקיאות בתחום המושבים והנחלות בפרט, לרבות לגבי החלטות רשות מקרקעי ישראל השונות המחילות משטר דינים וכללים השונים באופן מהותי מאלו החלים על כל נכס מקרקעין אחר שאינו נחלה.

היעדר התייחסות הולמת ומתאימה עלולה להביא לסיכול רצון המוריש ולכך שלא תהיה אפשרות ליישם את הצוואה ככתבה וכלשונה  ואף חמור מכך, לגרור את היורשים למריבות ולסכסוכים.

להרחבה נוספת בנושא: הליכי גישור כיצד לחלק בצוואה את הזכויות בנחלה – כבר בחיי ההורים ; עריכת צוואה לבעלי נחלות ;