החלטת רשות מקרקעי ישראל 1523 (אשר החליפה את החלטה 1464), מסדירה את האפשרות להוון את חלקת המגורים (המשבצת הצהובה) בנחלה.

 

מהו ה"היוון" ומהם היתרונות בכך? 

 • חתימה על הסכם 'חכירה לדורות' בצירוף נספח 'חכירה מהוונת'.
 • אין חובת השבת קרקע של חלקת המגורים בעת שינוי ייעוד.
 • ביטול דרישת "רצף בין דורי". מותר לבנות יחידת דיור נוספת ל- "קרוב".
 • פוטנציאל תכנוני של 750 מ"ר למגורים בשלושה מבנים נפרדים.
 • פטור מתשלום למנהל בגין כל בניה למגורים בחלקת המגורים.
 • מותר להשכיר יחידת מגורים או לפצל, גם למי שאינו "קרוב" של בעל הנחלה.
 • העברת זכויות במגרש שפוצל לא כרוכה בתשלום נוסף.

 

אם היתרונות שבהיוון חלקת המגורים כה ברורים, מדוע לא לרוץ ולהוון כבר עתה את חלקת המגורים?

להיוון חלקת המגורים אכן יתרונות ברורים, אולם  "אליה וקוץ בה" – ההיוון כרוך בעלות גבוהה מאוד, העשויה להגיע לסכומים גבוהים מאוד, בעיקר בנחלות במושבים במרכז הארץ.

 

"דמי רכישה" שישולמו לצורך היוון הנחלה: 

תשלום של 33% + מע"מ משווי חלקת המגורים (כשהיא כוללת גם את זכויות הבניה והעתידיות). על סכום זה יש להוסיף עוד את היטל ההשבחה לרשות המקומית וכן מס רכישה בשיעור של כ- 6% מהסכום המשולם לרשות מקרקעי ישראל.

 

חלופת תשלום "דמי כניסה" בלבד:

לנוכח העלות הגבוהה, רשות מקרקעי ישראל, מאפשרת הצטרפות ליישום החלטה 1523 בשני מסלולים שונים: הראשון כאמור, הנו מסלול "דמי הרכישה". המסלול השני הנו של תשלום "דמי כניסה". 

הצטרפות להחלטה 1523 ב"דמי הכניסה" כרוכה בתשלום 3.75% + מע"מ מערך חלקת המגורים (לפי שווי זכויות בניה של 375 מ"ר – גם אם בפועל נבנה יותר).

 

היתרונות בתשלום "דמי כניסה":

 • יותר זול מתשלום "דמי רכישה";
 • חתימה על הסכם 'חכירה לדורות' בצירוף נספח 'חכירה מהוונת';
 • אין חובת השבת קרקע של חלקת המגורים בעת שינוי ייעוד;
 • ביטול דרישת "רצף בין דורי". מותר לבנות יחידת דיור נוספת ל- "קרוב";
 • גמישות בניצול זכויות הבניה הבסיסי למגורים;
 • בניה מעל 375 מ"ר (בכפוף לתב"ע) – בתוספת תשלום דמי היוון בסך של 91%;
 • פיצול מגרש/ים – 33% מערך המגרש + מע"מ + היטל השבחה + מס רכישה (ניתן רק להעביר או למכור ל"קרוב");

 

ההחלטה באיזה מסלול לבחור – מסלול "דמי רכישה" או "דמי הכניסה", אינדיבידואלית ותלויה בכוונות שלכם לגבי עתיד הנחלה:

כך לדוגמה: אם אתם רוצים לבנות בית שלישי בנחלה, במרכז הארץ, דמי ההיוון שתדרשו לשלם עבור כל מ"ר בניה נוסף (מעל 375 מ"ר הבסיסיים בנחלה), יהיה בשיעור של 91%, ועשוי להגיע לסכומים של 5,000 ש"ח לכל מ"ר ואף למעלה מכך.

במקרה הנ"ל, יכול להיות, שלבעל הנחלה יהיה עדיף קודם לפצל מגרש מהנחלה (בתשלום של 33% + מע"מ משווי המגרש המפוצל), או לשלם "דמי רכישה", וזאת בעיקר אם מדובר בנחלה שנרכשה לאחר  1/1/1993, או לאחר 9/6/2011 – אז קיימות הנחה בדמי הרכישה / זיכוי מלא דמי ההסכמה שילם המוכר.