השמירה על הקשרים והיחסים הטובים בתוך משפחה – הנה ערך עליון והדבר החשוב ביותר.

פעמים רבות, קבלת החלטות בשאלת חלוקת הזכויות בנחלה, בין היורשים, כרוכה בלא מעט דילמות.

  • כיצד נחלק את הזכויות בין היורשים? 
  • האם אפשר לבצע יותר מפיצול מגרש אחד מהנחלה?
  • מה יהיו עלויות הפיצול וגובה תשלום היטל ההשבחה?
  • מי היורש שיוכל לפצות את יתר היורשים?
  • מה מנגנון הפיצוי  שיקבע? האם אחד הילדים שקיבל כבר זכות בהרחבה? ואם כן, כיצד נחשב את שווי הזכות שקיבל?
  • מה ניתן לעשות לגבי ילד שכבר בנה על הנחלה אבל אין לו אפשרות לפצות את יתר היורשים?

אלו חלק מהשאלות העולות בתהליך שעוברים הורים, בעלי נחלות, במסגרת עריכת צוואה.

פעמים לא מעטות ששאלות אלו עולות לאחר פטירת ההורים, כאשר ההורים לא השאירו אחריהם צוואה מסודרת, או שהצוואה אינה ישימה, או שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות רשות מקרקעי ישראל.

כמובן, אם השאלות עולות כבר לאחר פטירת ההורים, אזי שהמחלוקות עלולות להיות קשות יותר וליצור ריב ו"דם רע" בין אחים. 

על מנת להקדים תרופה למכה, משרדנו מקיים הליכי גישור, בהשתתפות ההורים, יחד עם היורשים העתידיים, על מנת להבין את הרצונות ואת היכולות של כל הצדדים, ועל-ידי כך לתפור צוואה שתתאים במדויק למידות הנדרשות.

כמובן שהליכי גישור בחיי ההורים, אינו מתאים ונכון בכל מקרה ולכל משפחה, ופעמים שאנו נמליץ להורים לקבוע את הוראות הצוואה ללא שיתוף הילדים / היורשים, בעיקר, בכדי להימנע אכזבה מצד הילדים וכעס או לחצים מצד הילדים על ההורים.

משרדנו גם מקיים הליכי גישורי בין יורשים, לאחר פטירת ההורים כאשר היורשים ניצבים בפני דילמות או מחלוקות כיצד לחלק ביניהם את הזכויות בנחלה – בכדי להביא את היורשים להסכמה ביניהם על דרך החלוקה המיטבית ועם מינימום כעסים וריבים בין האחים.

משרדנו מנהל הליכי גישור ונותן ייעוץ בכדי לאפשר לכם לשמור על הקשרים והיחסים הטובים במשפחה, לאורך שנים.