זכויותיהם של "בעלי" הנחלות בנחלה כפופות, בין היתר, להחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל. החלטות המועצה מהוות מערכת שלמה ומקיפה של כללים, הוראות והנחיות המסדירות את הזכויות בנחלה ואת דרך מימושן. בין היתר – מה מותר לבנות על הנחלה, אלו שימושים ניתן לעשות בה, אלו תשלומים חלים בעת מכירתה וכו'.   

כך, לדוגמה, בין היתר, "עיקרון שלמות הנחלה" קובע כי הנחלה מהווה יחידה אורגנית אחת בלתי ניתנת לחלוקה. כתוצאה מכך, בין היתר, לא ניתן למכור חלק מהנחלה ולא ניתן שלנחלה יהיה יותר מבעלים יחיד (או בני זוג). ממילא, בהתאם לכך, אף לא ניתן להוריש נחלה ליותר מיורש אחד.

במקרים רבים, העובדה שלא ניתן להוריש את הנחלה ליותר מיורש אחד מביאה לקשיים ולדילמות בכל מה שנוגע להעברת הנחלה לדור הבא. כך למשל – בעלי נחלה להם יותר מילד אחד והם מעוניינים שהנחלה תיוותר במשפחתם ושתשמש את מי מילדיהם אחריהם אך, בנוסף, הם רוצים להוריש את רכושם לילדים באופן שווה בכדי שלא להפלות אף אחד מהילדים, עשויים להיתקל בקושי לממש את רצונם. שוויה של הנחלה, במיוחד אם היא ממוקמת במרכז הארץ, עשויה להגיע לסכומים גבוהים מאוד. לא תמיד יהיה בעיזבון די כספים או נכסים, בנוסף לנחלה, באמצעותם ניתן יהיה לאזן בין היורשים כך שכולם יירשו שווה בשווה. 

כמו כן, פעמים רבות אחד מהילדים כבר גר עם משפחתו ליד ההורים בנחלה וכבר בנה עליה את ביתו. מה יעשה אותו ילד שירש את הנחלה יחד עם יתר אחיו ? האם במקרה שלא יוכל לשפות את אחיו ואחיותיו בגין החלק בנחלה שקיבלו בירושה, יידרש אותו אח לעזוב את ביתו  ? 

הסיטואציות עשויות להיות מגוונות ומורכבות ואלו צריכות לקבל ביטוי מענה ראוי במסגרת הצוואה.   

עריכה של צוואה לגבי נחלה דורשת שימת לב והתייחסות למגוון היבטים משפטיים אשר אפילו עורכי דין מנוסים ביותר אבל שאינם בקיאים בתחום המושבים והנחלות, עשויים שלא לתת עליהם את הדעת ואף להיכשל בהם. הדבר עלול להביא לסיכול רצון המוריש ושלא ניתן יהיה ליישם את הצוואה ככתבה וכלשונה ואף לגרור את היורשים למריבות ולסכסוכים.

למשרדנו ידע רב וניסיון בעריכת צוואות ובתחום המושבים והנחלות.