מכר נחלה

עסקה למכר נחלה שונה  מעסקה מכר 'רגילה' של דירה או בית מבחינות רבות. 

היבטי המקרקעין והמכר ה'רגילים' הקיימים בכל עסקת מקרקעין, הינם אך ורק חלק מההיבטים והסוגיות המורכבות הרבות הקיימות בעסקת מכר של נחלה.

משרדנו מוביל ומייצג בהצלחה רבה עסקאות מכר של נחלות ובטיפול בהעברת הזכויות ברמ"י.

הורשת הנחלה

למשרדנו התמחות בעריכת צוואות לבעלי נחלות. עריכה של צוואה לגבי נחלה דורשת שימת לב והתייחסות למגוון היבטים משפטיים המצריכה בקיאות, מלבד בדיני צוואות וירושות, אלא גם בדיני המקרקעין בכלל ובקיאות בתחום המושבים והנחלות בפרט, לרבות לגבי החלטות רשות מקרקעי ישראל השונות המחילות משטר דינים וכללים השונים באופן מהותי מאלו החלים על כל נכס מקרקעין אחר שאינו נחלה.

היעדר התייחסות הולמת ומתאימה עלולה להביא לסיכול רצון המוריש ולכך שלא תהיה אפשרות ליישם את הצוואה ככתבה וכלשונה  ואף חמור מכך, לגרור את היורשים למריבות ולסכסוכים.

להרחבה נוספת בנושא: הליכי גישור כיצד לחלק בצוואה את הזכויות בנחלה – כבר בחיי ההורים ; עריכת צוואה לבעלי נחלות ;

פיצול מגרש מנחלה

המשרד מתמחה בליווי משפטי של הליכי פיצול מגרשים מנחלות במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523.  ישנן מספר דרכים בהן ניתן ליישם את החלטה 1523: "מסלול דמי כניסה" ו"מסלול דמי רכישה".

לכל אחת מהדרכים משמעויות שונות. משרדנו מעניק ליווי וייעוץ משפטי בכל הדרוש ולכל אורכו של הליך הפיצול של המגרש, לרבות בעניינים הבאים: "תנאי הסף" הנדרשים על ידי רמ"י טרם תחילת יישום ההחלטה; הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה; ליווי משפטי שלתהליך הוצאת התב"ע החדשה שתאפשר פיצול המגרש; התנהלות מול רמ"י בכל הקשור להסכמי חכירה והתשלומים הנדרשים; ייעוץ בסוגיות המס; ועוד.

כחלק מהליך הייעוץ משרדנו אף יסייע לכם בבחירת "המסלול" המתאים והנכון ביותר עבורכם באופן אישי, וזאת בהתייחס לנתוני הנחלה הספציפית; עלויות המס ודמי ההיוון; וכן סוגיות הקשורות להורשת הנחלה לדור ההמשך. 

מהפכת הבית השלישי בנחלה

יישום החלטות 823 ו- 1523 (979 במקור), לצורך מעבר ממעמד של "בר רשות" לזכות "חכירה לדורות" ורישום הזכויות בחלקת המגורים (המשבצת הצהובה) על שם בעלי הנחלה – הן באמצעות האגודה השיתופית, במסגרת הליך מרוכז, סדור ומובנה (ובכך להצטרף לאגודות רבות שכבר החלו בקידום התהליך), והן בהליך פרטני על ידי בעל נחלה ו/או מספר בעלי נחלות החוברים יחד לצורך כך.

אנו מעניקים ליווי וייעוץ משפטי של 360º בדרך ליישום החלטות 823 ו- 1523, החל מעמידה ב"תנאי הסף", עריכת תב"ע חדשה שתאפשר בנייה של שלושה בתים בנחלה, ועד לחתימה על הסכמי החכירה ורישום הזכויות בטאבו על שם בעלי הנחלה.

להרחבה נוספת בנושא: הנחלה המהוונת, החלטה 1523 של מועצת מקרקעי ישראל ;

התמחות במגוון רחב של נושאים נוספים בתחום המושבים והנחלות

עוד מעניק משרדנו שירותים משפטיים מקיפים ומקצועיים לאגודות השיתפויות ובעבודה מול הרשות למקרקעי ישראל בתחומים מגוונים, ובין היתר, בתחומים הבאים:

 • תביעות של חוכרים להכרה בזכויותיהם;
 • פל"ח ושימושים נלווים בנחלה;
 • התמודדות מול תביעות וקנסות של רשות מקרקעי ישראל בגין שימושים חורגים ובניה ללא היתר;
 • תביעות ביחסים משפחתיים, כגון: הורשת המשק החקלאי / בן ממשיך;
 • סכסוכי גבולות בין שכנים;
 • ועדות קבלה למושב וקבלה לחברות באגודה;
 • עריכת צוואה לבעלי נחלות
 • הקצאת קרקע על ידי רשות למקרקעי ישראל;
 • מכר והעברת זכויות;
 • תביעות בגין הפרת חוזים מול רשות מקרקעי ישראל;
 • הליכים הקשורים לחוק המים והקרקע;
 • מימוש ירושה מול הרשות למקרקעי ישראל;
 • הארכת "הסכמי פיתוח";
 • טיפול משפטי במסגרת הליכי שינוי ייעוד מול הרשות למקרקעי ישראל.

הורשת הנחלה

למשרדנו התמחות בעריכת צוואות לבעלי נחלות. עריכה של צוואה לגבי נחלה דורשת שימת לב והתייחסות למגוון היבטים משפטיים המצריכה בקיאות, מלבד בדיני צוואות וירושות, אלא גם בדיני המקרקעין בכלל ובקיאות בתחום המושבים והנחלות בפרט, לרבות לגבי החלטות רשות מקרקעי ישראל השונות המחילות משטר דינים וכללים השונים באופן מהותי מאלו החלים על כל נכס מקרקעין אחר שאינו נחלה.

היעדר התייחסות הולמת ומתאימה עלולה להביא לסיכול רצון המוריש ולכך שלא תהיה אפשרות ליישם את הצוואה ככתבה וכלשונה  ואף חמור מכך, לגרור את היורשים למריבות ולסכסוכים.

להרחבה נוספת בנושא: הליכי גישור כיצד לחלק בצוואה את הזכויות בנחלה – כבר בחיי ההורים ; עריכת צוואה לבעלי נחלות ;

הורשת הנחלה

למשרדנו התמחות בעריכת צוואות לבעלי נחלות. עריכה של צוואה לגבי נחלה דורשת שימת לב והתייחסות למגוון היבטים משפטיים המצריכה בקיאות, מלבד בדיני צוואות וירושות, אלא גם בדיני המקרקעין בכלל ובקיאות בתחום המושבים והנחלות בפרט, לרבות לגבי החלטות רשות מקרקעי ישראל השונות המחילות משטר דינים וכללים השונים באופן מהותי מאלו החלים על כל נכס מקרקעין אחר שאינו נחלה.

היעדר התייחסות הולמת ומתאימה עלולה להביא לסיכול רצון המוריש ולכך שלא תהיה אפשרות ליישם את הצוואה ככתבה וכלשונה  ואף חמור מכך, לגרור את היורשים למריבות ולסכסוכים.

להרחבה נוספת בנושא: הליכי גישור כיצד לחלק בצוואה את הזכויות בנחלה – כבר בחיי ההורים ; עריכת צוואה לבעלי נחלות ;